Torno frëngji vertikale me një kolonë të vetme CNC